Psychologiepraktijk EAS

Welkom op de website van psychologiepraktijk Eas. Eas is een duopraktijk waar Saartje Kortleven en Tine Wastiels beiden werkzaam zijn als klinisch psycholoog.

Eas biedt psychologische begeleiding, therapie en coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Naast individuele begeleiding, is er de mogelijkheid tot relatie -en gezinstherapie. De psycholoog bekijkt in overleg met de cliënt welke therapievorm het meest aangewezen is.

Verder kan u bij Eas ook terecht voor een aanbod op maat (lezingen, workshops, intervisie,....)

We verzorgen op regelmatige basis groepstrainingen, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen en hebben een aanbod op maat voor bedrijven en onderwijsinstellingen. Hou zeker onze agenda in het oog voor meer info over onze groepstrainingen.

Binnen Eas hechten we er belang aan om goed te overleggen met betrokken diensten en doorverwijzers (zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…). Indien wij niet aan de hulpvraag kunnen beantwoorden, zorgen wij voor de meest geschikte verwijzing.