Relatietherapie

In elke relatie kunnen er soms barsten ontstaan. Er zijn conflicten, je geraakt er samen even niet meer uit, jullie hebben het gevoel elkaar kwijt te raken... In dat geval kan het aangewezen zijn om één of enkele gesprekken te doen samen met een therapeut. Een therapeut kan als neutrale derde persoon mee nadenken over jullie situatie en jullie samen terug op weg helpen. Samen staan we stil bij problematische interactiepatronen en trachten we zicht te krijgen op de kwetsbaarheden en krachten in de relatie.

Ook wanneer er reeds gestart werd met individuele gesprekken, kan er door cliënt en therapeut besloten worden om enkele gesprekken te doen samen met de partner. Een partner wordt op die manier meer betrokken bij het therapeutische proces en kan zo ingeschakeld worden als steungevende factor.