Psychodiagnostisch onderzoek

Tijdens een lopende begeleiding kan er besloten worden om verder diagnostisch onderzoek uit te voeren. Er zijn verschillende onderzoeksvragen mogelijk:

  • Cognitief functioneren (IQ, aandacht, geheugen, planning,…)
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Belevingsonderzoek