Onze visie

Eas is afgeleid van de godin Eastre. Deze godin staat symbool voor lente, groei en wedergeboorte. Een begeleiding of therapie is immers steeds een groeiproces van vallen en opstaan.

We willen samen met de cliënt op zoek gaan naar betekenissen en kwetsbaarheden, alsook naar krachten en mogelijkheden. Als psycholoog nemen we hierbij niet de positie in van probleemoplosser. We willen de cliënt de mogelijkheid geven om zelf zijn richting te zoeken in het leven. We werken vanuit een systeemtherapeutische visieWe trachten mensen te begrijpen door te kijken naar hun bredere context en de invloeden van deze interacties (relaties met anderen, verleden, ervaringen, visies,…). 

Onze holistische aanpak zorgt ervoor dat we onze werking zo goed mogelijk af kunnen stemmen op de noden en de behoeften van de cliënt. We hechten er belang aan om samen te werken met betrokken diensten en doorverwijzers (zoals psychiaters, artsen, diagnostische en begeleidingscentra, scholen en CLB’s,…).