Groepstrainingen

Doorheen het hele jaar organiseert Psychologiepraktijk Eas boeiende en leerrijke groepstrainingen en themagroepen, kortdurend en langdurend en zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen. De groepen gaan vanaf 2016 afwisselend in de vestiging te Diepenbeek en Maasmechelen door. Inschrijven voor een komende groep kan op elk moment. De data worden aangekondigd via de agenda van onze website. 

GROEPSTRAININGEN

Tweedaagse voor jongeren 'Actief Assertief'

"Actief Assertief" is een actieve en ervaringsgerichte tweedaagse voor jongeren (13-18 jaar), waarbij we zowel in- als outdoor aan de hand van rollenspelen, creatieve methodieken en doe-activiteiten gaan oefenen rond sociale en assertieve vaardigheden.

Je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te treden door "real life" opdrachten en oefeningen te doen die aansluiten bij je persoonlijke werkpunten.

Deze training is doe- en ervaringsgericht, want "doen is leren"!

Durf jij de uitdaging aan?

Voor meer info: zie brochure en agenda.

 

Assertiviteitstraining voor jongeren

 • Ik vind het moeilijk om contact te leggen of vrienden te maken
 • Ik durf niet te zeggen wat ik denk omdat ik schrik heb voor de reactie van de ander
 • Ik laat wel eens van mij profiteren
 • Ik weet niet goed hoe ik voor mezelf moet opkomen.
 • Contacten met vrienden, klasgenoten, ... lopen stroef
 • Ik word wel eens gepest
 • Ik voel me vaak bang en onzeker
 • In groepen of groter gezelschap hou ik me vooral op de achtergrond
 • Ik voel me gespannen in sociale contacten

Herken je jezelf in deze uitspraken? Wil je op een positieve en assertieve manier kunnen omgaan met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou!

Tijdens deze zesdaagse assertiviteitstraining voor jongeren (13-18 jaar) leren we je hoe je assertiever en weerbaarder in het leven kan staan. Dit is immers niet iets wat aangeboren is. Opkomen voor jezelf kan je leren. Daarnaast helpen we je om zicht te krijgen op je sterke kanten en een positiever beeld te ontwikkelen over jezelf. Zelfvertrouwen dient immers als basis voor assertief gedrag.
De training is een ervaringsgericht proces, waarbij we leren kijken naar onszelf in relatie met anderen, aan de hand van spel, doe-activiteiten, muziek, creatieve technieken, ... Je wordt ook uitgenodigd voor een stretch-dag, waar je kan experimenteren met je eigen persoonlijke uitdagingen in de natuur. We bieden je buitenactiviteiten aan die je letterlijk 'mee-maakt' en die je de kans geven om anders te doen dan wat je gewend bent, dan wat comfortabel voelt. Hierbij word je geholpen en ondersteund door je groepsgenoten.

Verschillende thema's komen aan bod:

 • Verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal)
 • Een positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Herkennen en uiten van gevoelens
 • Opkomen voor je mening
 • Iets durven vragen aan een ander
 • Durven weigeren, nee zeggen
 • Reageren op pesten
 • Leren contacten leggen
 • Omgaan met en reageren op kritiek
 • Ontvangen en geven van complimenten
 • Omgaan met ruzie, agressie
 • Je ontspannen voelen in sociale situaties
 • Relaxatietechnieken

De training is een groepsgebeuren. De groep dient als steun maar biedt ook veel gelegenheid om te oefenen. Het groepsproces is van essentieel belang. We vertrekken zoveel mogelijk van het hier en nu en werken met voorbeelden en situaties uit het dagelijkse leven van jongeren. Dit om je meer inzicht te geven in je onzekerheid en angsten, maar ook zodat je kan leren om steviger in je schoenen te staan en op te komen voor jezelf!
Vanuit de veilige groep maken we de beweging naar de wereld daarbuiten. De klemtoon ligt op het oefenen en leren toepassen in je eigen dagelijkse leven.  

 Brochure groepstrainingen voor jongeren

 

Assertiviteitstraining voor volwassenen

In het dagelijks leven worden we regelmatig geconfronteerd met situaties waarin we moeten opkomen voor onszelf en onze eigen belangen. Dat lukt niet altijd op een gepaste manier. Soms ervaar je dat mensen over je grenzen gaan en ben je niet weerbaar genoeg of misschien reageer je zelf bot of ontactvol? We willen natuurlijk allemaal graag onszelf zijn, maar tegelijk willen we ook voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Dat zorgt soms voor een spanningsveld waarin je niet altijd de juiste balans weet te vinden tussen ruimte scheppen voor jezelf en ruimte voor de ander. 

Tijdens deze vijfdaagse assertiviteitstraining leren we je op ervaringsgerichte wijze hoe je assertiever in het leven kan staan, zowel op professioneel, relationeel als sociaal vlak. Ook thema's als het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het opbouwen van zelfvertrouwen komen uitgebreid aan bod. Onze assertiviteitstraining gaat verder dan louter het aanleren van technieken en vaardigheden. Samen met de groep gaan we op weg en leren we kijken naar onszelf in relatie met onze context

THEMAGROEPEN

Eas heeft een gevarieerd aanbod van themagroepen rond relevante, leeftijdseigen thema's, voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Data worden aangekondigd via de agenda op de website.

Leven in balans - Groepstraining hoogsensitiviteit (groep kinderen en groep volwassenen) – regio Diepenbeek

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk waarbij er sprake is van een verhoogde prikkelgevoeligheid. Het is leven zonder “filter”, waarbij er meer positieve en negatieve prikkels binnenkomen. Daarnaast is er ook sprake van een diepere, en sterkere verwerking van deze indrukken en prikkels. Dit maakt dat het dagelijks leven voor personen met HSP vaak overweldigend en vermoeiend is, waarbij zij hun HSP, indien zij deze reeds onderkennen, als een hinderpaal gaan ervaren.  Zowel kinderen als volwassenen met hoogsensitiviteit staan voor een belangrijke levensopdracht: hoe kunnen ze hun gevoeligheid accepteren en meer oog hebben voor hun krachten en kwaliteiten.
 
We richten daarom twee groepen in, een praatgroep voor volwassenen met HSP en een praat- en doe groep voor kinderen en jongeren met HSP. Bij de kindergroep worden er ook twee oudersessies op een avond ingericht.
De focus ligt op het leren omgaan met HSP als persoonlijkheidskenmerk, het leren herkennen van en omgaan met sterke emoties en indrukken, en het ontdekken van de eigen krachten en kwaliteiten.
Via psycho-educatie, het delen van ervaringen, maar ook via het aanreiken van concrete handvaten, tips en technieken, leer je dat het leven met HSP ook enorm verrijkend kan zijn indien je rekening houdt met je eigen grenzen.

 

 

 

"Ik hoor bij jullie allebei!"

Dit is een spel- en praatgroep voor kinderen (6-12 jaar) van gescheiden ouders of ouders die uit elkaar aan het gaan zijn.

Als kinderen te maken krijgen met ouders die gaan scheiden, verandert er ontzettend veel in hun leven. Van de ene op de andere dag is hun veilige vertrouwde wereldje er niet meer. Dat is niet altijd makkelijk. Tijdens deze spel- en praatgroep vertrekken we van de ervaringen van de kinderen zelf, en maken we spelenderwijs het thema van echtscheiding bespreekbaar. Via beeld, verhaal en spel helpen we kinderen om op een creatieve manier hun gevoelens te verwoorden, verbeelden en verwerken. Voor meer info, zie agenda.

"Wie ben ik zonder jou?"

Dit is een praat- en doe groep voor jongeren van 12 tot 18 jaar rond verlies en rouw.
 
Hoe moet ik als jongere omgaan met het verlies van een dierbare persoon en alle veranderingen die dit met zich meebrengt? Hoe kan ik aangeven wat ik nodig heb? Hoe ga ik om met de toekomst?

Tijdens deze groep wordt aan de hand van het delen van ervaringen en belevingen met medegroepsleden, doe-en creatieve opdrachten, verhalen en brieven, samen gezocht naar antwoorden op deze vragen. Tijdens de derde sessie nemen ook de ouders deel, zodat ook zij meer zicht krijgen op de belevingen en noden van hun kind, alsook hoe ze hun kind het best verder opvangen en ondersteunen. Voor meer informatie zie agenda