Gezinstherapie

Moeilijkheden of problemen hebben vaak een invloed op het hele gezin. In een gezin leven er vaak verschillende belevingen en verhalen, en soms zelfs tegenstrijdige verhalen. Daarnaast ervaren gezinnen veel invloeden en verwachtingen van buitenaf, welke een helpende maar ook een belemmerende rol kunnen spelen. Tijdens gezinstherapie maken we ruimte voor verschillende belevingen van alle gezinsleden, met respect en empathie voor elk gezinslid en de gezinscultuur. We staan samen stil bij de effecten van alle invloeden en belevingen op de gezinsleden en het gezin op zich. We trachten hierbij te kijken naar vastlopende interactiepatronen, welke we proberen aan te pakken door te vertrekken vanuit de krachten en mogelijkheden van het gezin. Therapie is hierbij iets dat therapeut en gezinsleden samen doen; de samenwerkingsrelatie is de basis van het hele therapeutische proces.

Gezinstherapie kan bestaan uit gesprekken met het hele gezin, of met enkele gezinsleden en kan gecombineerd worden met individuele en/of relatietherapie.